Wersja nieobowiązująca z dnia

Wydział Gospodarki i Infrastruktury

                      

Stanowisko Imię   i   nazwisko                                                                              Kontakt                                           
 
Naczelnik Wydziału
 

Bożena Oleszkiewicz

 897611451

Stanowisko ds. inwestycji  i budownictwa

Emil Bogusławski

  897611451

Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego 

Elżbieta Roman

  897611451

Stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku
 Danuta Magdziak
 897614607
 Stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki wodnej, drogownictwa i komunikacji
Jerzy Woziński
 897613538
Stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

Izabela Wójcik

 897613538
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej 
Teresa Żejmo - Smyk
 897614605