Wersja nieobowiązująca z dnia

Wydział Gospodarki i Infrastruktury

                      

    Stanowisko

                     

                         Imię i nazwisko                                                                     

 Kontakt                                           
 
Naczelnik Wydziału
 

Andrzej Wożniak

 893000332

Stanowisko ds. inwestycji  i budownictwa

Michał Maron

  897611451

Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego 

Elżbieta Roman

  897611451

Stanowisko ds. ochrony środowiska
Irena Siemaszko
 893070078
 Stanowisko ds. mienia komunalnego
Joanna Dąbkowska
  897611451
Stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

Izabela Wójcik

 897613538
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej 
Teresa Żejmo - Smyk
897613538

    Stanowisko ds.pozyskiwania funduszy zewnętrznych i rozliczania inwestycji