Wersja obowiązująca z dnia

Wydział Gospodarki i Infrastruktury

                      

    Stanowisko

                       Imię i nazwisko                                                                     

           Kontakt                                       
 
Naczelnik Wydziału
 

Andrzej Wożniak

        893000332

Stanowisko ds. inwestycji  i budownictwa

Ewa Skałecka

        897611451

Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego 

Elżbieta Roman

        897611451

Stanowisko ds. ochrony środowiska
Irena Siemaszko
        893070078
 Stanowisko ds. mienia komunalnego
Joanna Dąbkowska
        897611451
Stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

Izabela Wójcik

        897613538
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej 
Teresa Żejmo - Smyk
        897613538